Conflictcoaching is individuele coaching bij conflicten. Dit kunnen conflicten zijn in de arbeidsrelatie, familierelatie, samenwerking, burengeschil enzovoort.

Coaching is een proces van opheldering. Bij conflictcoaching gaat het om helderheid krijgen over de conflictsituatie en de eigen positie in het conflict. Helderheid geeft ruimte aan creativiteit en dat is nodig om het conflict op te lossen.

Mijn ervaring met het begeleiden van conflicten deed ik op als teamleider, locatiemanager en ondersteuner cliëntenraden in de zorgsector.  Als ondersteuner cliëntenraden begeleidde ik cliëntenraden en directie die vaak hetzelfde doel nastreefde maar daarin verschillende belangen hadden. Er dreigde voortdurend een conflict of escalatie van een conflict.

Als conflictcoach kan ik in één van beide partijen kan begeleiden.  Wanneer beide partijen voor een goede oplossing willen gaan is mediation een optie.

ADR associate certified conflict coach - kopie

Website ADR register

Website ICR coachregister