Een interessante bijscholing voor vertrouwenspersoon over de invloed van werkdruk en werkstress gevolgd. Werkdruk/-stress kunnen grote gevolgen hebben voor de medewerkers. Het is zinvol om medewerkers hierover voor te lichten.